จังหวัดที่แรงงานไทย กลับจากเกาหลี เยอะที่สุด

Share:


******เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 รายงานข่าวจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานแจ้งว่า จากสถิติคนไทยที่อยู่เกินกำหนด 90 วัน หรือOver Stay ในเกาหลีใต้ ส่วนใหญ่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด ดังนี้ 1 จังหวัดอุดรธานี 2จังหวัดอุบลราชธานี 3จังหวัดเชียงใหม่ 4จังหวัดเชียงราย และ 5จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนตัวเลขแรงงานไทยที่ถูกส่งกลับจากเกาหลีใต้เข้าเมืองไทยวันที่ 3 มีนาคม พบว่าอันดับ 1จังหวัดนครราชสีมา 2จังหวัดเชียงราย 3จังหวัดขอนแก่น 4จังหวัดพะเ ย า 5จังหวัดเชียงใหม่ 6จังหวัดหนองคาย และ 7นครสวรรค์ อุดรธานี ชลบุรี ซึ่งกรมการจัดหางานได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดดังกล่าวลงไปตรวจสอบแล้วทั้งนี้ จึงฝากถึงพี่น้องชาวแรงงาน ที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่

โพสต์ขอบคุณ dailynews Korat เมืองที่คุณสร้างได้

No comments