ถ้าพบเห็นจุดนี้บนถนน ในพื้นที่ในเมือง จราจรคับขัน ห้ามจอดรถโดยเด็ดขาด

Share:


เป็นเรื่องราวของผู้ใช้รถใช้ถนน หากจอดไม่ถูกที่หรือไม่ปฏิบัติตามกฏจราจรมีสิทธิ์โดนใบสั่ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ พันธนะ ไชยช่อฟ้าได้โพสต์ข้อความระบุว่า แจ้ง ถ้าพบเห็นจุดนี้บนถนน ในพื้นที่ในเมือง หรือจราจรคับขัน ห้ามจอดรถโดยเด็ดขาด มันจะส่งสัญญาณไปมือถือจราจรในพื้นที่ เพื่อมาล็อกล้อรถโดยทันที เตรียมชำระเงินค่าปรับกันด้วยนะครับ ถนนนิมมานเหมินห์ ถนนศิริมังคลาจารย์ เชียงใหม่ เริ่มที่แรกโพสต์ดังกล่าวห้ามจอดเด็ดขาดถ้าจอดโดนแน่เตือนแล้วนะขอบคุณ พันธนะ ไชยช่อฟ้า

No comments