พสกนิกรปลื้มปีติ สมเด็จพระราชินี ทรงแย้มพระสรวล และให้ความเป็นกันเอง ให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์

Share:


เมื่อเวลา 18.04 น. วันที่ 8 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางฉั่ว ซิ่ว ซาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่จากนั้น พระราชทานพระบรมราชรวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้งภาพจาก ทวิตเตอร์ @ThaiRoyalFamilyภาพจาก ทวิตเตอร์ @ThaiRoyalFamily

No comments