ใช้เวลา 2 ชั่ วโ ม ง มอเตอร์เวย์สาย อีส า น บางปะอิน-โคราช ไปกรุงเทพฯ

Share:


เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน สระบุรี นครราชสีมา หรือ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 ซึ่งมีระยะทางรวม 196 กิโลเมตร แบ่งเป็นทางยกระดับช่วงลำตะคอง ระยะทาง 18 กิโลเมตร รวมงบการก่อสร้างประมาณ 59,400 ล้ า นบาทล่าสุดมีรายงานว่าจะมีการเปิดขายซองประมูลให้เอกชนที่สนใจร่วมลงทุน PPP จากนั้นจะเปิดให้ยื่นซองประมูลวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะได้ผู้ชนะการประมูล และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี โดยคาดว่าหากมีการเปิดให้บริการจะสามารถรองรับปริมาณรถได้ 40,000 – 50,000 คันต่อวัน ในปีแรก
นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ภาพรวมงานก่อสร้างด้านโยธามีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 65 ล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย เนื่องจากต้องปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างใหม่ แต่ยืนยันว่าจะไม่กระทบการเปิดใช้งานจริงในปี 2564ขณะที่ นายสุทธิชัย สนธิมุล ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2 เปิดเผยว่า อัตราค่าผ่านทาง บางปะอิน – นครราชสีมา เอกชนจะเสนอราคาให้รัฐ เบื้องต้นราคาค่าผ่านทางต่ำสุดจะเริ่มต้นที่ 20 – 200 บาท (แรกเข้า 10 บาท + 1.25 บาท ต่อกิโลเมตร) โดยชำระที่จุดปลายทางลง เพื่อไม่ให้กระทบการจราจร
ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางจะมีอาคารเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง ได้แก่ ด่านบางปะอิน, ด่านวังน้อย, ด่านหินกอง, ด่านแก่งคอย, ด่านสระบุรี, ด่านทับกวาง, ด่านปากช่อง, ด่านสีคิ้ว และด่านนครราชสีมาสำหรับจุดประสงค์ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา (มอเตอร์เวย์สายอีส า น) สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้การสัญจรเป็นไปอย่างสะดวก ลดการจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะช่วงเทศกาล

No comments