นักโทษเฮ ไม่ต้องนอนพื้นแล้ว ราชทัณฑ์แจกทั่วประเทศ ที่นอนยางพารา

Share:


วันที่ 1 มี.ค.62 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์รายงานว่า ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้จัดซื้อที่นอนยางพาราสำหรับผู้ต้องขัง กับสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 100,000 ผืน ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราบริหารจัดการยางพาราภายในประเทศ ซึ่งในวันนี้ได้มอบให้กับทัณฑสถานหญิงกลางเป็นแห่งแรก จำนวน 3,052 ผืนเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังด้านสุขภาวะความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง จึงได้จัดทำคำของบประมาณในการจัดหาที่นอนยางพาราให้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ จำนวน 300,000 ผืน โดยมีแผนการดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี ปีละๆ 100,000 ผืน และจะทำการส่งมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังสูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก เพื่อปฏิบัติต่อผู้ต้องขังดังกล่าวให้ได้มาตรฐานด้านที่ถูกสุขภาวะ สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติ (Mandela Rules) ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)

ทั้งนี้ ได้กำหนดส่งมอบให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ขอตั้งคำของบประมาณในการจัดหาที่นอนยางพาราเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งมอบให้กับผู้ต้องขังให้ครบทุกคนทั่วประเทศ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นผู้รับบริการหลักในภารกิจของงานราชทัณฑ์ และเชื่อว่าหากผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติที่ดีจะส่งผลต่อความสำเร็จในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย สามารถที่จะคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างแท้จริงตามเป้าประสงค์ของรัฐบาล

ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์cr: สยามนิวส์

No comments