เตือนแล้ว เผยข้อห้าม การสร้างบ้าน อย่าทำ ถ้าไม่อยากเจอดี

Share:


วันนี้ทีมข่าวจะพามาดูข้อห้ามในการสร้างบ้านตามความเชื่อโบราณแบบไทยๆ ทั้งนี้ เพื่อประดับความรู้ เผื่อใครกำลังจะสร้างบ้านรู้ไว้ก็ไม่เสียหาย อย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญานในการอ่าน

1. ห้ามมิให้ทำขื่อใหญ่กว่าเสาบ้าน2. ห้ามมิให้ทำแหวกช่องกลางที่นอน

3. ห้ามมิให้ทำเรือนคร่อมต้นไม้

4. ไม่ควรสร้างบ้านแบบรูปศาลพระภูมิ มี 2 ห้อง มีฝา 1 ห้อง ไม่มีฝา 1 ห้อง

5. ไม่ควรสร้างบ้านที่มีระเบียง 4 ด้านเหมือนศาลาการเปรียญ

6. ห้ามปบลูกบ้านขวางตะวัน

7. ห้ามปลูกเรือนขวางคลอง

8. ห้ามทำเรือนมี 4 จั่ว

9. เรือนหลังหนึ่งห้ามทำประตู 4 แห่ง หน้าต่าง 9 แห่ง ประตูไม่อยู่กลางบ้าน

10. จำนวนบันไดห้ามใช้จำนวนขั้นคู่

11. บันไดไม่ลงทางทิศตะวันตก

12. ไม่หันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตก

13. ไม่นอนขวางกระดาน

14. ไม่ทำน้ำพุไหลเข้าตัวเรือน

15. ไม่ทำทางลอดใต้ห้องส้วม

16. ไม่ทำอาคารพักอาศัยเป็นรูปตัว”ที”

17. ไม่ทำเรือนทะลุหน้าตลอดหลัง ถือเป็นเรือน”อกแตก”

18. ไม่ทำภูเขาจำลองไว้ในบ้าน

19. ไม่ทำทางเข้าออกคู่ไว้ตอนมุมของที่ดินที่ทางสามแพรกหรือสี่แยก

20. ห้ามใช่ช่อฟ้า ใบระกา เครื่องวัด เครื่องหลวง เป็นส่วนประกอบของบ้าน

21. ห้ามปลูกเรือนคร่อมตอ

22. ห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เงาเรือน

23. ห้ามทำบันไดเวียนซ้ายขาขึ้น

24. ห้ามมีสัตว์ตกตายในหลุมตอม่อ

25. ห้ามสร้างบ้านที่มีถนนรอบล้อมทั้งสี่ด้าน

และยังมีอื่นๆอีกมาก บ้างความเชื่อก็คิดว่าบางสิ่งบางอย่างหากทำแล้วจะทำให้ดวงตกขัดโชคขัดลาภ

No comments