ด่วนที่สุด ผู้การพิจิตร ได้รับคำสั่ง เตรียมกำลัง ทหาร ดูแลสถานที่ราชการ พร้อมควบคุมฝูงชนใน 1 ชม.

Share:


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีหนังสือจาก ผบก.ภ.จว.พิจิตร ถึง รองผบก.ภ.จว.พิจิตร ( รับผิดชอบความมั่นคง) และ ผกก.สภ. สวญ.สภ. ,สว.สภ. ,สว.ฝอ.4 (กบ.) , สว.ฝอ.6(งป.ก.)ภ.วจ.พิจิตร ที่ 0021( พจ.) 175 ลงวันที่ 9 ก.พ.62

โดยหนังสือระบุว่า โดยมีข้อราชการเร่งด่วนจึงให้หน่วยงานที่สังกัดดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้

1 . สภ. ในสังกัด จัดระดมกำลังข้าราชการตำรวจ และกองร้อยควบคุมฝูงชน ให้ อยู่ในความพร้อม ณ . ที่ตั้งของหน่วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้สามารถ ระดมกำลังได้ภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อได้รับคำสั่ง

2. ฝอ.4 ( กบ) ภ.จว. พิจิตร ให้จัดเตรียมอุปกรร์ สำหรับผู้ปฎิบัติการกิจกองร้อยควบคุมฝูงชน พร้อมยานพาหนะให้พร้อมในการ ปฎิบัติภารกิจ

3.ฝอ.( งป. ภ.จว. พิจติตรให้จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนในการปฎิบัติภารกิจกองร้อยควบคุมฝูงชนต้อมข้อ 1-2 กง)ลง๙อ พล. ต.ต. ธวัธชัย มวลนรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

โดย พล.ต.ต. ธวัธชัย มวลนรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ผมได้รับคำสั่งจากกองกำลังที่ 36 โดยสั่งให้ มีการดูแล สถานที่ราชการ ไม่ว่าจะเป็นศาลากลาง หรือหน่วยราชการอื่น เนื่องจาก อาจจะ เกิดความวุ่นวาย เนื่องจากอาจจะ มีเหตุ เกิดไม่ปกติ หรือมีเหตุบุคคล ที่ไม่หวังดีมาก่อกวน ซึ่ง ผมสั่งไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน ซึ่ง ผมเตรียมกำลัง ไว้ 1 กองร้อยภายใน 1 ชั่วโมง

ภาพหนักศสือดังกล่าว

ขอบคุณ ข่าวสด

No comments