เปิดสมุดบริจาค’หลวงพ่อคูณ’ ช่วยสังคมกว่า 6 พันล้าน!!

Share:


นายบรรจบ ศิลปชัย วัย 73 ปี ลูกพี่ลูกน้องของ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปัจจุบันเป็นไวยาวัจกรวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เผยถึงการบริจาคเงินของหลวงพ่อคูณให้กับหน่วยงานต่างๆว่า

สืบเนื่องจากความยากจนที่หลวงพ่อคูณต้องเผชิญในวัยเด็กแถมยังกำพร้าพ่อแม่ต้องอยู่ในความอุปการะของลุงและป้า รวมถึงพ่อแม่ของคุณตาบรรจบที่มีศักดิ์เป็นน้าความทุกข์ยากในวัยเยาว์นั้นยังฝังจำอยู่เสมอต่อเมื่อหลวงพ่อคูณเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านจึงช่วยเหลือชาวบ้านในทุกๆ ด้านใครมาขอให้ช่วยเหลือท่านไม่เคยปฏิเสธ ดังปรากฏในสมุดรายการบริจาคของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่เริ่มจดบันทึกตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 ยอดบริจาคตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้าน

อย่างเช่นวันที่ 27 มีนาคม 2513 บริจาคเงินช่วยงานศพพระครูวิจารย์ติกิจ 1,000 บาท วันที่ 27 ตุลาคม 2514 ยกศาลาวัดบ้านถนนหักใหญ่ อ.ด่านขุนทด 11,000 บาท วันที่ 7 เมษายน 2515 บริจาคเงินซื้อสังกะสีมุงวัดกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด 10,000 บาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันเกิดของหลวงพ่อคูณ วันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี จะมีการบริจาคช่วยวัด หรือหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นเงินหลายสิบล้านบาท

ส่วนในการบริจาคเงินช่วยเหลือก่อสร้างอาคารต่างๆ ประจำปี 2536 สร้างโรงพยาบาลด่านขุนทดพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ สร้างโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

สร้างโรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี โรงพยาบาลละ 15,000,000 บาท สร้างอาคารเรียนโรงเรียนพระญาณวิทยาคม 1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 12,000,000 บาท

สร้างมณฑปรอยพระพุทธบาทเขายายหอม อ.เทพสถิตย์ 4,500,000 บาท สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้านโคกรักษ์ อ.ด่านขุนทด ขนาด 30×6 เมตร 2,100,000 บาท

และยังมีการบริจาคอีกหลายรายการที่ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในสมณภาพท่านจะบริจาคอย่างเดียว ซึ่งไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท


แหล่งที่มา dailynews

No comments