น้ำล้นสปิลเวย์แล้ว ราชบุรีเตือน ชลประทานหลายอำเภอ เตรียมพร้อมขนของขึ้นที่สูง

Share:

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี ออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง อำเภอปากท่อ อำเภอบ้านคา อำเภอจอมบึง และแถว ๆ แก้มอ้น ตะโกล่าง และ ปภ. จว.ราชบุรี
เนื่องด้วยขณะนี้ตามที่มีปริมาณฝนตกหนักต่อเนื่อง ติดต่อกันหลายวันอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่มีปริมาณเกินความจุได้ไหลล้น อาคารระบายน้ำล้น (spillway) อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทีอยู่ด้านท้ายน้ำ น้ำอาจล้นตลิ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมขนของขึ้นที่สูง เเละติดตามการแจ้งเตือนต่อไป


ทั้งนี้ สภ.สวนผึ้ง ได้รายงานว่า สายตรวจตำบลตะนาวศรี ออกตรวจป้องกันเหตุ สำรวจเส้นทางที่มีการกัดเซาะ น้ำท่วมน้ำหลาก ในพื้นที่ 1.มีเส้นทางบ้านห้วยน้ำหนัก-บ้านห้วยม่วง กัดเซาะเกือบ1ช่องทาง ยังสัญจรได้

1 ช่องทางขณะนี้

2.น้ำหลากเส้นทาง บ้านห้วยน้ำหนักห้วย-อะนะ

3.เส้นทางบ้านห้วยผากบน-บ้านห้วยน้ำหนัก

4.เส้นทางบ้านตะเคียนทองได้รับความเสียหาย ได้นำกรวย แผงเหล็ก เลเยอร์ มาวางกั้นเพื่อความปลอดภัย

No comments