##ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถเปลี่ยน รพ ประกันสังคมได้ ปีละ1ครั้ง

Share:


******วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานประกันสังคมแจ้งขยายระยะเวลาการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี 2563 สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ต้องการจะเปลี่ยนโรงพยาบาลตามสิทธิ โดยเริ่มแจ้งเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563โดยยื่นแบบการเลือก รพ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือหากไม่สะดวกสามารถเลือกทำการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และระบบ Android ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ รพ ที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม หรือโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน 1506

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่า ในช่วงยื่นเรื่องเปลี่ยนโรงบาลประกันสังคม ไม่มีช่องว่างการใช้สิทธิรักษา ผู้ประกันตนยังสามารถใช้สิทธิโรงบาลเดิมจนกว่าจะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน รพ ใหม่ ทั้งนี้ ยังแนะนำผู้ประกันตนที่ต้องการเปลี่ยน รพ ในแต่ละครั้ง ควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้คำนึงถึงความ สะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์และ รพ ที่เลือกจะต้องเป็น รพ ในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดถือเป็นโอกาสดีที่ช่วงปลายปีแบบนี้ ที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคม จะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยน หรือย้าย รพ ใหม่ที่ใกล้บ้านกว่าเดิม หรือบริการโดนใจกว่าที่เดิม ซึ่งโอกาสแบบนี้มีแค่ปีละครั้งเท่านั้น ฉะนั้น ถ้าใครต้องการเปลี่ยน รพ ประกันสังคม ในปี 2563 ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ก็อย่าลืมเข้าไปยื่นเรื่องภายในวัน เวลา ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด กรณีที่มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือโทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา สำนักงานประกันสังคม

No comments