โรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราช พิษณุโลก ทำอาหารกล่องแจก ช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วม

Share:


วันที่ 3 ก.ย. 62 ที่โรงครัววิทยาลัยพระพุทธชินราชพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ครัวของวิทยาลัยฯ ได้ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหารกล่อง ตั้งแต่เวลา 04.00-08.00 น. จำนวน 2,000 กล่อง เพื่อนนำไปแจกจ่าย ช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ทั้งพระและสามเณร ช่วยกันทำข้าวกล่อง ขนขึ้นรถบรรทุกของวิทยาลัยสงฆ์ เดินทางไปที่สะพานมิตรภาพชัยนาม สะพานข้ามแม่น้ำเข็ก ที่เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต.ชัยนาม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก ไปตั้งเต้นท์ นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม ยารักษาโรค แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.ชัยนาม ที่ขณะนี้ สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว มีท่วมขังในพื้นที่ต่ำเพียงบางจุดเท่านั้น

พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก และ รองเจ้าคณะภาค 5 ได้มอบหมายให้ พระราชรัตนสุธี ปธ.9 ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ( สุเทพ สุเทวเมธี ) ปธ.6 ดร. เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 5 จัดตั้งโรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราช ขึ้นเพื่อประกอบอาหารกล่อง และ อาหารแห้ง น้ำดื่ม และ ยาทากันยุง ออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในอำเภอต่างๆ ของพิษณุโลก จนจะพ้นวิกฤตในอุทกภัยน้ำท่วมดังกล่าวในเบื้องต้นวงเงิน 300,000 บาท โดยใช้ โรงครัวใน วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช ที่ประกอบอาหารภัตตาหาร ถวาย พระภิกษุ - สามเณร จำนวน กว่า 1,000 รูปที่ มาบวชเรียนพระปริยัติธรรม อยู่ วิทยาลัยสงฆ์ ฯ และ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นโรงครัวหลัก ในการปรุงอาหารกับข้าว และ โรงครัว วัดสันติวัน วัดจุฬามณี ช่วยหุงข้าวสวย ช่วยอีก 2 โรงครัว ในทุกวัน โดย มีกำลังของ พระและสามเณร และ คณาจารย์ หมุนเวียนกันมาช่วยกันจัดชุดอาหาร และนำไปแจกจ่ายมอบช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ในการทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันนี้ ทางโรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราชพิษณุโลก เริ่มดำเนินการปรุงอาหารหุงข้าวตั้งแต่เวลา 04.00 น ได้บรรจุกล่องจำนวน 2,000 ชุด กำลังขนขึ้นรถเพื่อไปส่งผู้ประสบอุทกภัย ใน อ.วังทอง พร้อมกับ จนท.จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ขณะที่ภาคบ่าย โรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราชกำลังดำเนินการเตรียมอาหารกล่องสำเร็จรูปอีก 2,000 ชุดเพื่อไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยใน อ.บางกระทุ่มขอบคุณ ทีมข่าววิภาวดี , ช้างเผือก

No comments