#ฤทธิ์พายุโซนร้อน โพดุล โคราช น้ำท่วมอ่วมอรทัย

Share:


***จากกรณี ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 11 เรื่องพายุ (โซนร้อน) "โพดุล" มีผลกระทบจนถึงวันที่ 1 ก.ย. 2562 นั้น ล่าสุดวันนี้ 30 ส.ค. 2562 ได้เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะที่ อ.บัวใหญ่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองบัวใหญ่ ต้องเร่งจัดกำลังออกขจัดอุปสรรคที่ขวางทางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำ โดยโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด ได้ประกาศงดการเรียนการสอน แล้วให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับเนื่องจากเกรงปัญหาทางด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ อิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล ยังทำให้ฝนตกลงมาเติมปริมาณน้ำในบึงบัวใหญ่ที่ปัจจุบันอยู่ในสภาวะแห้งขอดเหลือน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาได้อีกเพียงไม่เกินสิ้นเดือนนี้ ให้สามารถมีน้ำเพิ่มมากขึ้น คาดว่าถ้าฝนยังคงตกอยู่เช่นนี้ไปอีก 2 - 3 วัน ปริมาณน้ำอาจจะเพิ่มมากขึ้นจนพ้นวิกฤติได้ตามที่คาดการณ์ และยังส่งผลกับพี่น้องเกษตรกรทำให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ต้นข้าวบางส่วนที่อยู่ในสภาวะเหี่ยวเฉาใกล้ยืนต้นตายจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ เมื่อได้น้ำฝนมาเติมเต็มก็สามารถทำให้ต้นข้าวกลับมาเจริญงอกงามได้อีกครั้ง

ภาพพื้นที่ประสบภัยภาพพื้นที่ประสบภัยภาพพื้นที่ประสบภัย

ภาพพื้นที่ประสบภัยภาพพื้นที่ประสบภัยภาพพื้นที่ประสบภัยภาพพื้นที่ประสบภัยภาพพื้นที่ประสบภัย

No comments