สรุปจำนวนล่าสุด เพิ่มเงินพิเศษ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของแต่ละคน

Share:


วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เพจเฟซบุ๊ก "กรมประชาสัมพันธ์ 4.0" ได้มีการประกาศสรุปยอดจำนวนเงินเข้า ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ล่าสุด ดังนี้

สรุปล่าสุด เพิ่มเงินพิเศษ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน โดยในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เพิ่มวงเงินพิเศษ นอกเหนือจากที่ได้รับปกติทุกเดือนอยู่แล้ว ดังนี้

1.เติมเงินพิเศษให้ทุกคน คนละ 1,000 บาท (เดือนละ 500 จำนวน 2 เดือน)

2.เติมเงินพิเศษให้เฉพาะผู้สูงอายุ คนละ 1,000 บาท (เดือนละ 500 จำนวน 2 เดือน)

3.เติมเงินพิเศษให้เฉพาะพ่อแม่ที่ผ่านเกณฑ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คนละ 600 บาท (เดือนละ 300 จำนวน 2 เดือน)

ทั้งนี้จะนำมาตรการท้ังหมด เสนอต่อที่ประชุมใหญ่คณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 ส.ค.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณและกำหนดวันโอนเงินให้ต่อไปภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์ 4.0

โพสต์ขอบคุณ กรมประชาสัมพันธ์ 4.0

No comments