ฝายงบ 2 ล้าน สร้างเสร็จเดือนเดียวพัง ใช้เก็บน้ำไม่ได้

Share:


วันที่ 4 ส.ค. 62 บริเวณฝายกั้นน้ำห้วยจำปา บ้านจำปา หมู่ 9 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก พร้อมด้วยผู้นำชุมชนท้องถิ่นตัวแทนชาวบ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านหลังได้รับการร้องทุกข์ให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างฝายกั้นน้ำแห่งนี้ ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาที่รองรับมวลน้ำมาจากเขาภูพานน้อย ก่อนไหลลงลำห้วยจำปา แล้วเชื่อมไปยังลำน้ำก่ำและระบายลงสู่แม่น้ำโขงโดยมีชาวบ้านร้องเรียนว่า เมื่อช่วงเดือนมี.ค. 61 ได้รับงบประมาณก่อสร้างฝายเป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท จากกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เก็บกักน้ำและรับมือกับภัยแล้ง แต่หลังแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิ.ย. 62 กลับเกิดปัญหา เนื่องจากตัวฝายกั้นน้ำที่ข้ามลำห้วยระยะทางประมาณ 8 เมตร และชาวบ้านใช้เป็นสะพานข้ามห้วยได้พังลงมา จากกรณีน้ำกัดเซาะฐานตอม่อ ทำให้โครงสร้างพังเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน เพราะไม่สามารถเก็บกักน้ำบริเวณลำห้วยจำปาได้ ทำให้น้ำไหลออกจนแห้งขอด มีผลกระทบกับชาวบ้าน ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร ประกอบกับช่วงนี้มีปัญหาภัยแล้ง จึงขาดแคลนน้ำในการหล่อเลี้ยงพื้นที่นาปีเบื้องต้นนายอำเภอนาแกเผยว่า โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของจากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณ ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ลงมือก่อสร้างเมื่อกลางปีที่ผ่านมา แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ทันได้ใช้งานกลับพังถล่ม และตรวจสอบพบว่ามีความผิดพลาดเรื่องโครงสร้างขาดมาตรฐาน สังเกตว่าไม่มีฐานตอม่อที่แข็งแรง รวมถึงใช้เหล็กโครงสร้างขนาดเล็ก การรับน้ำหนักจึงไม่ได้มาตรฐาน และมีการทรุดตัวของดินริมห้วยโดยได้มีการทำหนังสือไปแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรวจสอบแก้ไข เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีน้ำในการเกษตร ยิ่งในช่วงนี้เกิดแล้งหนัก จึงต้องประสานงานให้มาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมตรวจสอบมาตรฐานในการก่อสร้างว่ากายภาพโครงสร้างแข็งแรงมั่งคงหรือไม่ หวั่นถล่มซ้ำขึ้นอีก ส่วนป้ายโครงการยังสังเกตว่าไม่มีการระบุรายละเอียดงบประมาณ รวมถึงระยะเวลาวันที่ในการส่งมอบงานขอบคุณ amarintv

No comments