คนมีรถควรรู้ ป้ายทะเบียนซีดจาง ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ

Share:


เชื่อว่าหลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า การปกปิดหรือทำให้แผ่นป้ายทะเบียนไปจากเดิม เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่หลายคนก็คงสงสัยว่า หากป้ายทะเบียนซีดจางโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะมีความผิดหรือไม่ คำตอบก็คือไม่ว่าจะกรณีใด หากแผ่นป้ายทะเบียนซีดขาวมองเห็นเลขไม่ชัด ล้วนแต่มีความผิดตามกฎหมาย ข้อหาใช้ป้ายทะเบียนชำรุด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ทันทีป้ายทะเบียนรถยนต์มีลักษณะซีดจาง หรือชำรุด จะต้องขอออกแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องเสียค่าคำขอ 5 บาท และค่าแผ่นป้ายทะเบียนหน้าหลัง จำนวน 2 แผ่น แผ่นละ 100 บาท รวมเป็นทั้งหมด 205 บาทส่วนรถจักรยานยนต์ จะต้องเสียค่าคำขอ 5 บาท และค่าแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน 1 แผ่น แผ่นละ 100 บาท รวมเป็นทั้งหมด 105 บาท

ทั้งนี้ เจ้าของรถสามารถติดต่อสำนักงานขนส่ง เพื่อขอออกแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ทั่วประเทศ

No comments