#อย่าทิ้งเงินก้อนโต ประกันสังคม แจงสิทธิหากเสียชีวิตรับค่าทำศพ 40,000 พร้อมเงินสงเคราะห์

Share:


***เวลาเราเจอเพื่อนที่ทั้งปีทั้งชาติไม่เคยทัก ไม่เคยเจอ มาทักมาเจอ ก็มักจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตซะแล้ว หลายคนอาจถึงกับมองเพื่อนเป็นแมลงสาปไปเลย เพราะมีอคติกับประกันชีวิต เลยไม่ได้มีประกันชีวิตกับเขาซักทีแต่รู้หรือไม่ ถึงแม้ไม่ได้ซื้อประกันชีวิตเอาไว้ เราก็ยังมีประกันชีวิตจากประกันสังคม ซึ่งหลายคนไม่รู้ เพราะเรามักจะรู้กันแค่ว่า ประกันสังคมมีประโยชน์มากๆ กรณีว่างงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ โดยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ประกันสังคมจะให้ มีดังนี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุ การจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการตายของกองทุนประกันสังคมว่า การจ่ายค่าทำศพให้แก่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดการศพ ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย โดยผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐาน คือ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)

สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการศพ

หลักฐานจากฌาปณสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ

สำเนาใบมรณบัตร

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขาที่บัญชีของผู้จัดการศพ (กรณีรับเงินทางธนาคาร)ภาพจาก Wealth Me Up

นอกจากนี้ ทายาทผู้มีสิทธิของผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ โดยการทำหนังสือระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ว่า ให้ใครเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตรโดยหารเฉลี่ยในอัตราคนละเท่าๆ กัน ดังนี้

ถ้ากรณีถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน

ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนได้ภายใน 2 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร. 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

No comments