สาวเก็บเงินได้หลายหมื่น ผ่านมา 1 ปี ไม่มีเจ้าของมารับ ตำรวจโทรเรียกหวานหมูเลย

Share:


เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตแห่แชร์ กันเป็นจำนวนมาก เมื่อมีผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ กุหลาบดำ ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมได้ระบุข้อความว่า...

"รู้ยังเก็บเงินได้ ไม่มีเจ้าของมารับคืน 1 ปี เงินนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เก็บได้ทันที

"น.ส.นฤชยากร ภูมิสถาน" อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บเงินได้เป็นเงิน 5,000 หยวน หรือประมาณ 23,000 บาท นำมามอบให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว วันนี้เจ้าพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้เรียกตัว "น.ส.นฤชยากร" ให้ไปติดต่อรับเงินจำนวนดังกล่าวคืน เนื่องจาก...ไม่มีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของหรือติดต่อรับเงินคืน ทำให้เงินจำนวน 5,000 หยวน หรือประมาณ 23,000 บาท ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ "น.ส.นฤชยากร" ทันทีตามมาตรา 1325"

อย่างไรก็ตาม มาตรา 1323 ว่าด้วย บุคคลเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย ต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใด ดั่งต่อไปนี้

(1) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ของหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น หรือ

(2) แจ้งแก่ผู้ของหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สิน นั้นโดยมิชักช้า หรือ

(3) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าพนักงานตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นภายใน 3 วันและแจ้งพฤติการณ์ตามที่ทราบอันอาจเป็นเครื่องช่วยในการสืบหาตัวบุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นแต่ถ้าไม่ทราบตัวผู้ของหาย เจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สิน ก็ดี หรือบุคคลดั่งระบุนั้นไม่รับมอบทรัพย์สินก็ดี ท่านให้ดำเนินการตามวิธีอัน บัญญัติไว้ในอนุ มาตรา (3) ทั้งนี้ ท่านว่าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายต้องรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ด้วย ความระมัดระวังอันสมควรจนกว่าจะส่งมอบโพสต์ดังกล่าว

เก็บได้ผ่านไป 1 ปีไม่มีคนมารับ เลยตกเป็นของคนเก็บ23,000 บาท

No comments