ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ภาพพระที่นั่งจักรี โดยขึ้นทางบันไดเสือ

Share:


เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ เป็นบรรยากาศภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และทรงเขียนข้อความว่า “ที่พระที่นั่งจักรี…โดยขึ้นทางบันไดเสือ”ภาพจาก nichax

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีภาพจาก nichaxภาพจาก nichaxภาพจาก nichaxภาพจาก nichax

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีภาพจาก nichaxภาพจาก nichax

No comments