ครม. ไฟเขียว “ขึ้นภาษีรถจักรยานยนต์” เพิ่มเป็น 200-1,500 บาท/คัน และห้ามนำเข้ารถเก่า (คลิป)

Share:


มีข่าวด่วนมาฝากคนที่มีรถจักรยานยนต์!! หรือสายแว้น เตรียมควักเงินเพิ่ม เพราะ ครม.ไฟเขียวแล้ว ภาษีใหม่รถจักรยานยนต์ คิดตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากท่อไอเสีย คันละ 200-1,500 บาท พร้อมมีมติ คุมเข้มนำเข้ารถยนต์มือสอง ธุรกิจนำเข้ารถหรู มีหนาว

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า…ที่ประชุมครม. มีมติปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ จากเดิมจัดเก็บภาษีตามความจุของกระบอกสูบ เป็นการการเก็บภาษีตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20-25% ในปี 2572 โดยภาษีใหม่จะเริ่มจัดเก็บ 1 ม.ค. 2563 ทั้งนี้รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก หรือรถครอบครัว จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นประมาณคันละ 200 บาท ส่วนรถจักรยานยนต์ขนาดกลาง หรือรถครอบครัว กึ่งสปอร์ต

และรถจักรยานยนต์ ประเภทอ๊อฟโรด มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นคันละ 1,500 บาท และรถจักรยานยนต์ ประเภทอื่น ๆ มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น ประมาณปีละ 709 ล้านบาทสำหรับอัตราภาษีใหม่ดังนี้

1.รถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า จะคิดอัตราภาษีอยู่ที่ 1%

2.รถจักรยานยนต์ทั้งแบบที่ใช้น้ำมัน และแบบไฮบริด ที่ใช้ได้ทั้งน้ำมันและใช้ไฟฟ้า แยกเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 10 กรัมต่อกิโลเมตร คิดภาษี 1% เกิน 10 กรัมต่อกิโลเมตร แต่ไม่เกิน 50 กรัมต่อกิโลเมตร คิดภาษี 3%

ส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิน 50 กรัมต่อกิโลเมตร แต่ไม่เกิน 90 กรัมต่อกิโลเมตร คิดภาษี 5% เกิน 90 กรัมต่อกิโลเมตร แต่ไม่เกิน 130 กรัมต่อกิโลเมตร คิดภาษี 9% และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 130 กรัมต่อกิโลเมตร คิดภาษี 18%3. รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิต หรือนำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยขายในท้องตลาดเป็นการทั่วไปในประเทศ และไม่เคยได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้วแต่ได้เลิกการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ จะไม่เสียภาษี และ 4.รถจักรยานยนต์อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ คิดอัตราภาษีที่ 20%

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติห้ามนำรถยนต์ใช้แล้ว หรือรถยนต์เก่า ซึ่งกำหนดเป็นสินค้าต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเป็นรถที่จดทะเบียนแล้วในต่างประเทศ แต่ไม่รวมที่จดทะเบียนแล้ว นำเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 60 วัน อาทิ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถแทรกเตอร์เพลาเดี่ยว ที่ใช้เฉพาะตัว ยกเว้นรถยนต์ประเภทอื่นที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น รถยนต์ใช้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ รถยนต์ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรสาธารณกุศล รถยนต์ที่นำเข้าโดยผู้มีเอกสิทธิทางการทูต รถยนต์ที่นำเข้าตามแผนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ และรถยนต์เพื่อการศึกษาและวิจัย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยอมรับการห้ามนำเข้ารถเก่า หรือรถยนต์มือสอง เข้ามาในราชอาณาจักร น่าจะกระทบกับผู้นำเข้าอิสระ หรือ เกรย์ มาร์เก็ต ซึ่งมีการนำเข้ารถหรู ประมาณ 100 คันต่อปี.

(คลิป)แหล่งที่มา: lifeiscolon, เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโรแหล่งที่มา: lifeiscolon, เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร

No comments