"นศ.ราชภัฏพิบูลสงคราม เอาด้วย ตั้งโต๊ะล่าชื่อถอด กกต.

Share:


***เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ใต้ตึก Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นักศึกษากลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ตั้งโต๊ะนำแผ่นกระดาษ มาให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้สามารถลงมาความคิดเห็น รวมทั้งลงชื่อถอดถอน กกต. ผ่านเว็บไซต์ https://www.change.org/

จากนั้นแกนนำกลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยได้แถลงการณ์ข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีข้อเรียกร้อง 2 ข้อ 1.ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงของข้อมูลการเลือกตั้งต่อสาธารณชน โดยเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้ในทุกระบวนการในการจัดการเลือกตั้ง 2.หากมีความผิดพลาดในการตรวจนับคะแนน ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแสดงความรับผิดชอบดังกล่าว

นอกจากนี้ กลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย ยังได้เรียกร้องต่อทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยขอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุญาตให้นักศึกษาทำกิจกรรมถอดถอนรายชื่อ กกต. ในนามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อย่างเต็มภาคภูมิ ให้ทางมหาวิทยาลัยมีการคุ้มครองสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ทุกรูปแบบ และ ขอเรียกร้องให้ทางสภานักศึกษาหรือองค์กรนักศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562

ทั้งนี้ ทางกลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย เปิดให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ลงรายชื่อ ถอดถอน กกต. ได้ตลอดช่วงบ่าย โดยมีนักศึกษา อาจารย์ พนักงาน และประชาชนทยอยมาลงชื่อ

No comments