พ่อพระมาโปรด กลุ่มจิตอาสา ขนของกินไปเลี้ยงเจ้าจ๋อนับพันตัว ที่กำลังอดน้ำ และอาหาร

Share:


เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 62 นางสาวพิมลวรรณ ศิลป์วิเศษสรรค์ แกนนำจิตอาสาทีมลูกลิงเขาตะเกียบ และเป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก หมาโอ๊ต สุดดื้อ กล่าวว่า หลังจากระดมทุนผ่านสังคมโซเชียล ขอบริจาคคนละ 24 บาท ผ่านบัญชีธนาคารออมสินเพื่อช่วยเหลือลิงแสม จำนวนกว่า 1,000 ตัวที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดเขาตะเกียบโดยตนได้ประสานความร่วมมือกับ พี่ไก่และพี่พร แม่ค้าขายอาหารลิงบนวัดเขาตะเกียบ เนื่องจากในช่วงฤดูแล้ง พบว่าลิงจะขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ปรากฏว่ามีผู้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก ได้เงินเพื่อซื้ออาหารและน้ำให้ลิง สำหรับลิงฝูงนี้จะอาศัยอยู่บนยอดเขาตะเกียบและบริเวณโขดหินด้านล่างริมทะเล

ขณะเดียวกันในพื้นที่บนวัด ยังไม่มีระบบน้ำประปา เนื่องจากอยู่บนเขาสูง แม้แต่พระสงฆ์ในวัด ก็ต้องซื้อน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ทำให้ก่อนหน้านี้มีลิงหลายตัว ลงจากภูเขาออกจากพื้นที่อภัยทาน เนื่องจากทนความแล้งไม่ไหวเข้าไปรบกวนพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงสำหรับการทำกิจกรรมจิตอาสาได้ร่วมกันนำอาหารและน้ำให้ลิงเป็นประจำทุกเดือน ทำต่อเนื่องแล้วกว่า 4 ปี แต่ปัจจุบันยังพบปัญหา ลิงมีอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าที่ผ่านมาเทศบาลเมืองหัวหินร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช มีโครงการทำหมันลิงเพื่อลดปริมาณ ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อเนื่องในระยะยาว

ล่าสุด ได้นำเงินบริจาคที่ได้รับ ไปซื้อภาชนะเก็บน้ำไว้บนภูเขาเพิ่มเติมและซื้ออาหารให้ลิง ให้เพียงพอมากกว่า 60 กระสอบ เนื่องจากบางครั้งบนภูเขาไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยว ทำให้ลิงอดอาหาร แต่ก็มีพี่ไก่และพี่พรใช้ทุนส่วนตัวซื้ออาหารให้ลิงกินภาพจาก เฟซบุ๊ก หมาโอ๊ต สุดดื้อภาพจาก เฟซบุ๊ก หมาโอ๊ต สุดดื้อภาพจาก เฟซบุ๊ก หมาโอ๊ต สุดดื้อภาพจาก เฟซบุ๊ก หมาโอ๊ต สุดดื้อ

No comments