ทานตะวันบานสะพรั่ง “เจ้าหญิงผู้ติดดิน” พระองค์ติ๊ด ทรงมุ่งมั่น “พลิกผืนนา” ด้วยความพอเพียง ตามรอยในหลวง ร.๙

Share:


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือ พระองค์ติ๊ด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรส่วนพระองค์ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นที่หมู่บ้านระไซร์ จังหวัดสุรินทร์

พื้นที่แห่งนี้ มีพระดำริให้จัดสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรส่วนพระองค์ ที่หมู่บ้านระไซร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยปัจจุบันใช้ชื่อว่า “ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร” ที่นี่ไม่ได้มีแต่นาข้าวและพืชผักทางการเกษตรเท่านั้น พระองค์ทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกลในการที่จะพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ทางการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย จึงได้มีพระดำริให้ปลูกต้นทานตะวันหลังนาในช่วงฤดูท่องเที่ยวขึ้น

ไม่ใช่จะมีเพียงแต่พืชผักทางการเกษตรและอาหารแปรรูปต่างๆ ที่พระองค์มีพระดำริให้เผยแพร่ความรู้แก่ชาวบ้านเท่านั้น ล่าสุดพระองค์ยังคงสานต่อพระกรณียกิจเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน ด้วยการให้ปลูกพืชหลังนาช่วงฤดูท่องเที่ยวขึ้น ซึ่งก็คือ ต้นทานตะวัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม โดยปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรนั้นเหลืองอร่ามไปด้วยดอกทานตะวันนับหมื่นต้น กลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้มาเยือนณ หมู่บ้านระไซร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งที่นี่ยังมีสินค้าแปรรูปมากมาย ทั้งพืชผลทางการเกษตรแปรรูป ผ้าไหม ผ้าพันคอ เครื่องเงิน รวมทั้งเสื้อยืดและแก้วเซรามิกพิมพ์ลายที่พระองค์ติ๊ดทรงออกแบบ เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุนในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร

ข้อมูลและภาพ จาก praew

No comments