ยกมือสาธุท่วมหัว ครูบาบุญชุ่ม มอบปัจจัย 1 แสน จัดตั้งกองทุนช่วยผู้ยากไร้ ก่อนเข้าถ้ำ 3 ปี 3 เดือน 3 วัน

Share:


วันที่ 7 เมษายน เพจเฟซบุ๊กชื่อ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ได้เผยแพร่เรื่องราว ขณะได้เมตตาเทศนาธรรมและนำสวดพระพุทธมนต์ แก่บรรดาศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน ณ ถ้ำเมืองแกบ ประเทศเมียนมาร์ โดยได้ระบุข้อความว่า วันที่ 4 เมษายน 2562 พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้เมตตาเทศนาธรรมและนำสวดพระพุทธมนต์ แก่บรรดาศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน รวมทั้งแจกจ่ายวัตถุมงคล รูปภาพ สิ่งของแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านในโอกาสที่ท่านจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน ณ ถ้ำเมืองแกบ ประเทศเมียนมาร์ และเปิดโอกาสให้คณะศิษย์ได้สรงน้ำเพื่อความเป็นศิริมงคล ท่านได้เตือนสติให้ทุกคนอยู่ในศีลในธรรม ยึดมั่นในความดี มีความรักสามัคคีกัน ไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของ ให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ.พระธาตุดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จว.เชียงราย

นอกจากนี้เฟซบุ๊ก พระครูบาบุญชุ่ม ก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงครูบาบุญชุ่ม ในกิจดังกล่าวด้วยครูบาบุญชุ่ม เข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช กราบทูลลา ปฏิบัติกรรมฐาน ปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ครูบาบุญชุ่ม มอบเงิน 100,000 บาท ให้นายอำเภอเชียงแสน ตั้งกองทุนช่วยผู้ยากไร้ ก่อนเดินทางปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน ที่ประเทศเมียนมาภาพเหตุการณ์


ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ขอบคุณ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

No comments