อ.จุฬา แนะเพื่อไทย-อนาคตใหม่ จับมือเอาผิด กกต. ทำคะแนนเลือกตั้งผิดปกติหลายเขต

Share:


รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการจัดเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใส ความว่า เพื่อไทยกับอนาคตใหม่ต้องร้องเรียนเอาผิดกับ กกต. เรื่องความผิดปกติของคะแนนในหลายเขต ส่งผลให้คะแนนของทั้งสองพรรคเปลี่ยนไปด้วย ต้องเอาเรื่องเพราะคุณเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เป็นคู่กรณีโดยตรง

เพราะไม่เช่นนั้นจะเท่ากับคุณยอมรับว่า พลังประชารัฐชนะอย่างถูกต้องชอบธรรม ถ้าปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่ร้องเรียน หลังจากนี้พลังประชารัฐจะใช้ชัยชนะนี้เป็นข้ออ้างความชอบธรรมให้ตัวเองไปอีกนาน

แม้ว่าในที่สุด กกต.จะไม่สนใจ ไม่ทำอะไร อย่างน้อยการร้องเรียนคือการยืนยันว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลอยู่

เราเชื่อว่าอย่างไรเสีย พปชร.ต้องได้จัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ เพื่อไทยกับอนาคตใหม่จะเป็นฝ่ายค้าน ก็จับมือเป็นฝ่ายค้านตั้งแต่ตอนนี้เลย การเอาเรื่องกับ กกต.อาจทำการเลือกตั้งเป็นโมฆะ แต่ชัยชนะของเผด็จการก็จะเป็นโมฆะด้วยเช่นกัน พวกเขาอาจกลับมาในรูปรัฐบาลแห่งชาติ แต่ก็จะไม่มีความชอบธรรมใดๆ รับรอง

No comments