วิษณุ ลั่น ลุงตู่ เตรียมเป็น นายกรัฐมนตรี ต่อไป หากจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้

Share:


วันที่ 29 มีนาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีที่หากมีการยื่นรายชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ ว่า ส่วนตัวไม่ทราบ ตอบไม่ถูก และไม่ควรจะตอบในเรื่องนี้ แต่ในช่องทางตามรัฐธรรมนูญสามารถยื่นรายชื่อถอดถอนได้ แต่กระบวนการค่อนข้างยาว ที่ต้องรวบรวมรายชื่อยื่นจำนวน 20,000 คน ต่อประธานรัฐสภา และส่งให้ประธานศาลฎีกา เพื่อตั้งผู้ไต่สวนอิสระในการดำเนินการไต่สวน



ทั้งนี้ หากพรรคการเมืองรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะต้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งต่อไป โดยไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ จนกระทั่งถึงวันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน ซึ่งไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดไว้

ภาพจากอินเตอร์เน็ต



ภาพจากอินเตอร์เน็ต



ภาพจากอินเตอร์เน็ต



ภาพจากอินเตอร์เน็ต



ภาพจากอินเตอร์เน็ต



ภาพจากอินเตอร์เน็ต

ขอบคุณ ข่าวช่อง 8

No comments