น้อมกราบสาธุ ครูบาบุญชุ่ม เตรียมเข้าถ้ำปิดวาจา บำเพ็ญเพียรจิต นาน 3 ปี 3 เดือน

Share:


เมื่อวันที่ 17 มี.ค.62 พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิดอยเวียงแก้ว ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญญวาสีภิกขุ เพื่อส่งเสริมการศึกษา อบรม เผยแผ่พระธรรม และการสาธารณกุศลทั้งนี้ ทางมูลนิธิดอยเวียงแก้วจะได้ร่วมกับศิษยานุศิษย์ จัดงานบำเพ็ญกุศลรดน้ำดำหัวและขอพรจากพระครูบาบุญชุ่ม เนื่องในโอกาสประเพณีมหาสงกรานต์ วันที่ 4-5 เม.ย.62 ณ สถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้ว เพื่อให้พุทธบริษัท ศรัทธา สาธุชน และศิษยานุศิษย์ ได้น้อมแสดงมุทิตาจิต บำเพ็ญบุญ และประกอบการสาธารณกุศล

โดยพระครูบาบุญชุ่ม จะแสดงธรรม มอบของที่ระลึก บริจาคทาน และอนุโมทนาบุญกุศล แด่ผู้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิดอยเวียงแก้ว ก่อนที่พระครูบาบุญชุ่มจะเดินทางไปบำเพ็ญเพียรภาวนาในถ้ำ ณ สหภาพเมียนมา เป็นเวลา 3 ปี 3 เดือนทั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิดอยเวียงแก้ว ได้เตรียมอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร และดำเนินมาตรการเข้มงวด ในการรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ ให้กับผู้เดินทางมาร่วม คาดว่าจำนวนหลายหมื่นคน ทางมูลนิธิได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว

กราบสาธุบุญกราบสาธุบุญขอบคุณ มูลนิธิดอยเวียงแก้ว

No comments