กกต.ผิดเต็มๆ พระราชบัญญัติฯ ระบุชัด มาตรา 117 กกต. ทำผิดกฎหมาย กรณีเลื่อนการนับคะแนน

Share:


จากกรณีที่ทางกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยุติการรายงานการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ในเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2562 โดยการนับคะแนนล่าสุดคืบหน้า 94% ผลการนับคะแนน 94% ปรากฏข้อมูลภาพรวม มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 35,409,952 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51,035,392 คน เป็นบัตรดี 32,883,884 ใบ บัตรเสีย 1,998,573 ใบ บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด (โหวตโน) 527,479 ใบทั้งนี้ตามที่ กกต.แจ้งข่าวล่าสุด จะมีการแถลงข่าวรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 14.00 น. วันที่ 25 มี.ค. 62ซึ่งเรื่องการเลื่อน การนับคะแนนนั้น ซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 117 ซึ่งกำหนดให้การนับคะแนนต้องทำโดยเปิดเผยติดต่อกันจนเสร็จสิ้น และห้ามเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน แน่นอนว่าเมื่อทำผิดกฎหมายก็ต้องถือว่าการทำหน้าที่ของกกต. อาจจะถูกดำเนินคดีเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมายอาญาได้ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157)

โพสต์ดังกล่าวภาพจาก ทนายคู่ใจ

กกต.ผิดเต็มๆมีความผิดขอบคุณ ทนายคู่ใจ

No comments