สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสชมเชย สาวจิตอาสาผู้มีใจกุศล ตระเวนอาบน้ำให้สุนัขในวัด จนได้รับนามว่า นางฟ้าของหมาวัด

Share:


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน นายทหารประจำฝ่ายที่ประทับ อัญเชิญพระราชกระแสชมเชย และกระเช้าพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ นางนภัสวรรณ ชูแก้ว หรือผึ้ง อายุ 39 ปี ที่โรงเรียนทุ่งเกาะญวน หมู่ 5 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรังทั้งนี้ สืบเนื่องจากความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย ในการปฏิบัติตนของ นางนภัสวรรณ หรือ ผึ้ง ซึ่งเป็นผู้มีจิตเป็นกุศล หมั่นทำบุญอย่างสม่ำเสมอ อาบน้ำสุนัขภายในวัดโดยไม่คิดรังเกียจ ทั้งยังคอยทำความสะอาดห้องน้ำภายในวัด จนได้รับนามว่า "นางฟ้าของหมาวัด" เป็นคนอัธยาศัยดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

สำหรับ นางนภัสวรรณ หรือ ผึ้ง เป็นบุตรของนายประกอบ ชูแก้ว และ นางฉลวย ชูแก้ว มีครอบครัวแล้วลูก 2 คน ซึ่งจะเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่อย่างดี เพราะมักทำบุญเข้าวัดเป็นประจำทุกวันพระ จะใช้เวลาว่างจากการประกอบธุรกิจส่วนตัวในช่วงวันหยุดเข้าวัดทำบุญ ด้วยการนำภัตตาหารมาถวายพระสงฆ์ทั้งยังร่วมบริจาคเสื้อผ้าแก่ผู้ยากไร้ และบริจาคทุกๆ 3 เดือน ปฏิบัติเช่นนี้เป็นเวลาหลายปีแล้ว และยืนยันว่าจะยังคงรักษาความดีนี้ตลอดไป

ขณะที่ นางฉลวย แม่ของนางฟ้าของหมาวัด กล่าวทั้งน้ำตาอาบแก้มว่า ตนมีความรู้สึกปลื้มใจมากที่ลูกทำความดีและมีเกียรติ สำหรับตนอยากให้ลูกทำสิ่งที่ดีๆ ต่อไปและขอให้ก้าวหน้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสชมเชยให้ลูกในวันนี้ถือว่าเป็นมงคลและเป็นเกียรติต่อญาติพี่น้องและชาวตรังทุกคน.

No comments