ทษช.เผย “ทูลกระหม่อมฯ” ทรงอาสาทำหน้าที่นายกฯ เพื่อสร้างความเจริญให้ประเทศ และประชาชนอยู่ดีกินดี

Share:


ไทยรักษาชาติแถลงการณ์ระบุ “ทูลกระหม่อมฯ” ทรงอาสามาทำหน้าที่นายกฯ มีพระประสงค์สร้างความเจริญให้ประเทศ และความอยู่ดีกินดีของประชาชน…

พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ได้ออกแถลงการณ์ถึงการเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรค

โดยระบุว่า พรรคได้รับพระเมตตาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯในการรับเสนอชื่อเป็นนายกฯ

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯได้เสด็จไปทั่วประเทศจากการดำเนินโครงการ To Be Number One จึงได้เห็นความทุกข์ยากของประชาชน

และเป็นห่วง อยากมีส่วนได้ช่วยเหลือให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจนและมีอนาคตที่ดี ประกอบกับการที่ได้เป็นผู้แทนไปส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากว่า 10 ปี

จึงทรงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะอาสามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อได้ช่วยเหลือประชาชน และประเทศชาติ

โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาในด้านต่างๆทั้งใน และต่างประเทศอย่างเต็มที่ทูลกระหม่อมฯมีพระประสงค์ที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศ และความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยทันสมัยทันโลก

ยิ่งไปกว่านั้น คือ การสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติ นโยบายต่างๆของทูลกระหม่อมฯ พรรคไทยรักษาชาติ จะน้อมรับมาปฏิบัติอย่างเต้มกำลังความสามารถ

แหล่งที่มา posttoday

No comments